Formandens beretning for 2011
Ordinær generalforsamling
i Baghuset,
Sct. Jacobsvej 1, 2750 Ballerup

Lørdag, den 14. april 2012 kl. 17,00

Jazzåret, i vores hyggelige jazzklub, bød på 10 jazzbands, - alle danske, bortset fra et par stykker der var sammensat af musikere der, -som det hedder, -var af anden national oprindelse, end dansk.

Vi er nu 240 medlemmer i klubben. Det er, stort set, det samme som året før.Det største fremmøde var til Paul Harrison (med 152 personer) og det mindste var til matine' med Jens Sølunds Hot Line. Der var vi kun 35. Det giver et gennemsnit på omkring 55 personer til arrangementerne,- og det synes vi er for lidt.

Jeg kan kun opfordre jer allesammen til at løsrive jer fra hjemmets arne og istedet komme til Baghuset til en svingom og noget go' musik. Hvis I ta'r venner og naboer med,- så er vi nogen flere.

Arbejdet med at styre en jazzklub er ikke sådan: "bare lige". Det var derfor et stort tab for mig, at min trofaste støtte, Annelise Ulsing forlod os så uretfærdigt og meningsløst. Hendes arbejde,med at forfatte tekster til vort medlemsblad og nyhedsbrev er overtaget af Kurt Schouenborg. Til trods for, at han ikke er lige så køn som Annelise, så har I sikkert bemærket, at nu er det ham der går på scenen og siger goddag og farvel.

Det kommunale lydanlæg i Baghuset, har givet anledning til nogen diskussion, hvorfor det i efteråret blev besluttet at lade de enkelte jazzbands, selv om at sørge for lyden. Det dog har vist sig at være et noget tvivlsomt bytte. Bestyrelsen vil love at arbejde på sagen.

Den mest dramatiske underholdning (under Paul Harrison koncerten), foregik på dametoilettet, hvor en dør gik så meget i baglås, at den ellers lettede dame ikke kunne komme ud. En resolut og særdeles magtfuld indgriben fra Søren Nielsens side, løste dog problemet. Tak for det Søren.

Jazzklubbens egne teknikere fik i de efterfølgende dage og uger, genoprettet møblementet.

Jeg vil slutte med at sige tusind tak til bestyrelsen for det store arbejde og det fortræffelige samarbejde.

En særlig tak, skal også lyde til alle dem, der frivilligt, gang efter gang, giver en hånd med. Uden dem, gik det slet ikke. Og nu, da vi taler om vin og spiritus, skal der også lyde en fornøjet tak til "de to" i baren: Lis og Ingelise. Uden deres indsats ville vi alle bukke under.

Det var min beretning, -jeg overlader nu scenen til ordstyreren.