Ordinær generalforsamling
i Baghuset,
Sct. Jacobsvej 1, 2750 Ballerup

Lørdag, den 14. april 2012 kl. 17,00

 

Bestyrelsen i Ballerup jazzklub 2011:
Kirsten Bølling - Jørgen Vilsøe - Annelise Ulsing - Helle Hansen, dirigent - Ole Hoffeldt , formand - Niels Erik Madsen, kasserer - Birgitte Christiansen - Grethe Hesselberg

 

 

Dagsorden for generalforsamlingen:

1.Valg af dirigent (bestyrelsen foreslår Torben Ek).

2.Formandens beretning.

3.Regnskabet forelægges til godkendelse.

4.Budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

5.Indkomne forslag.
   Forslag, der ønskes taget op på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde
   senest 8 dage før generalforsamlingen.

6.Valg.
Følgende er på valg:
Kasserer Niels Erik Madsen(modtager genvalg)
Suppleant Kirsten Bølling (modtager genvalg)
Suppleant Jørgen Vilsøe (modtager genvalg)
Revisor Hanne Rasmussen (modtager genvalg)
Revisor Gunnar Madsen (modtager genvalg)
Revisorsuppleant Frank Christiansen (modtager genvalg)
Da Annelise Ulsing er afgået ved døden, skal der vælges et nyt bestyrelsesmedlem som erstatning for hende. Bestyrelsen har et forslag.

7.Eventuelt.

Jazzhilsen og på gensyn/hør, bestyrelsen.

 

 

Efter generalforsamlingen har man mulighed for at deltage i en lækker buffet (du kan se menuen her)
til en kuvertpris à 160kr.
Den skal være bestilt senest d.10.4.2012.

Du kan bestille buffet-kuverter ved at kontakte kasserer Niels Erik Madsen pr.tlf.:33317686 eller på mail til: niels@ballerupjazz.dk.

Betaling for buffeten sker ved indgangen fra kl.18.15(efter generalforsamlingen)

OBS! Tilmeldingen er bindende - betaling for uafhentet mad vil blive opkrævet pr.giro.