Ordinær generalforsamling i Baghuset,
Sct. Jacobsvej 1, 2750 Ballerup

Lørdag, den 28. marts 2009 kl. 17,00

Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent. (bestyrelsen foreslår Torben Ek)
2. Formandens beretning
3. Regnskabet forelægges til godkendelse
4. Budget, herunder fastlæggelse af kontingent
5. Indkomne forslag

Forslag, der ønskes taget op på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest
8 dage før generalforsamlingen
6. Valg
Følgende er på valg:
Ole Hoffeldt (modtager genvalg)
Grethe Hesselberg (modtager genvalg)

Nina Quistgård (ønsker ikke genvalg)
Suppleant Kirsten Bølling (modtager genvalg)
Suppleant Jørgen Vilsøe (modtager genvalg)
Revisor Hanne Rasmussen (modtager genvalg)
Revisor Gunnar Madsen (modtager genvalg)
Revisorsuppleant Frank Christiansen (modtager genvalg)

7. Eventuelt

Jazzhilsen og på gensyn, bestyrelsen

Efter generalforsamlingen har man mulighed for at spise med ved en lækker buffet.
Du kan se buffetmenuen på det her link.
Deltagelsen i spisningen koster 175,- kr. og skal være bestilt senest tirsdag 24. marts.
Du kan bestille buffét-kurverter hos kasserer Niels Erik Madsen ved arrangementet 27. februar eller pr. post til:
Niels Erik Madsen, Maglekildevej 1, 3.tv. 1853 Frederiksberg C eller på mail til: niels@ballerupjazz.dk

Husk at opgive navn og medlemsnummer (se evt. medlemskort)

OBS! Bufféten er begrænset til 85 personer, så du kommer på listen efter "først til mølle" - princippet.

Betaling for bufféten sker ved indgangen fra ca. kl. 18.15 (efter generalforsamlingen).
OBS Tilmeldingen er bindende, dvs. at betaling for uafhentet mad vil blive opkrævet pr. giro.