Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Baghuset,
Sct. Jacobsvej 1, 2750 Ballerup

Lørdag, den 24. marts 2006 kl. 17,00

Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent. (bestyrelsen foreslår Torben Ek)

2. Formandens beretning.

3. Regnskabets forelæggelse til godkendelse.

4. Budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

5. Indkomne forslag.

Forslag, der ønskes taget op på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingen.

6. Valg.

Følgende er på valg:

Formand Ole Hoffeldt (modtager genvalg)
Grethe Hesselberg
(modtager genvalg)
Mette Hold (ønsker ikke genvalg)
Janne Simring (ønsker ikke genvalg)

Suppleant Annelise Ulsing
Suppleant Kirsten Bølling
Revisor Hanne Rasmussen (modtager genvalg)
Revisor Gunnar Madsen (modtager genvalg)
Revisorsuppleant Frank Christiansen (Modtager genvalg)


7. Eventuelt.

Jazzhilsen og på gensyn


BUFFET.
Efter generalforsamlingen har man mulighed for at spise med ved en lækker buffet. (se her)
Deltagelse i Spisningen koster 135.- kr. og skal være bestilt senest 12. marts.
Du kan bestille kuverter hos kasserer Niels Erik Madsen, på denne mail adresse: niels@ballerupjazz.dk.

Husk at opgive navn og medlemsnummer (se evt. medlemskort)

OBS!
Buffeten er begrænset til 85, så du kommer på listen efter "først til mølle" - princippet.

Betaling for buffeten sker ved indgangen fra ca. kl. 18,15 (efter generalforsamlingen).

OBS!
Tilmeldingen er bindende, dvs. at betaling for "uafhentet mad vil blive opkrævet pr. giro.

Du kan også tilmelde dig ved at sende brev til:
Niels Erik Madsen, Maglekildevej 1, 3 tv. 1853 Frederiksberg C
senest 12.marts.

Oplys om din bestilling:
Ja tak, jeg bestiller herved stk. buffet-kuverter a 135.- Kr.
Navn
medlems nr.