Ordinær generalforsamling 2020
i Baghuset,
Sct. Jacobsvej 1, 2750 Ballerup
Fredag 23.oktober 2020 kl. 19:15 - 19:45

 

 

Ny logo

 

 

 

kære medlemmer af Ballerup Jazzklub!

Fredag d.23. oktober afholder vi som skrevet i vores medlemsblad generalforsamling i
Baghuset på 1.sal kl.19:15 -19:45.
Der er ikke kommet yderligere restriktioner siden vores sidste arrangement, hvilket betyder, at der max må være 50 gæster.
Derfor er tilmelding til generalforsamlingen nødvendig. Skulle der mod forventning være mere end 50 medlemmer, som er interesseret i at deltage i mødet, udsætter vi det til senere. Vi må nemlig ikke sige nej til, at medlemmer kan være til stede under generalforsamlingen.
Det bebudede arrangement med Adrian Cox og Bjørn Ingelstam gennemføres, og som tidligere fortalt, er det gratis for vores medlemmer.
MEN også her er det bedst, at man tilmelder sig til kassereren (kontaktoplysninger findes på vores hjemmeside).
Mundbind er ikke påkrævet, men føler man sig mest tryg ved det, er det selvfølgelig op til den enkelte.
Hvis der er nogen, som kunne tænke sig jobbet som revisor, er det ledigt.


Stor hilsen
Birgitte

              

Kære medlem af Ballerup Jazzklub.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

                i Baghuset, SCT.Jakobsvej 1, 2750 Ballerup.
                Fredag d.23.10.2020 kl. 19:15 - 19:45  bemærk tidspunktet!

 

Dagsorden for generalforsamlingen:

1.Valg af dirigent (bestyrelsen foreslår Birger Nielsen).
2.Formandens beretning.
3.Regnskabet forelægges til godkendelse.
4.Budget, herunder fastlæggelse af kontingent.
5.Indkomne forslag.
   Forslag, der ønskes taget op på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde
   senest 8 dage før generalforsamlingen.
6.Valg.
Følgende er på valg:

Kasserer Niels E. Madsen (modtager genvalg).
Bestyrelsesmedlem Troels Nielsen (modtager genvalg).
Bestyrelsesmedlem Anders Dalgaard (ønsker at fratræde bestyrelsen).
Suppleant Edda Dahl (modtager genvalg)
Suppleant Jørgen Vilsøe (modtager ikke genvalg)
Revisor Hanne Rasmussen (modtager genvalg)
Revisor Ib Jørgensen (modtager ikke genvalg)
Revisorsuppleant  Kirsten Pedersen (modtager genvalg)

Bestyrelsen har to forslag til nye medlemmer af bestyrelsen.

7.Eventuelt.

 

Med venlig hilsen og på gensyn/hør, bestyrelsen.