Ordinær generalforsamling 2019
i Baghuset,
Sct. Jacobsvej 1, 2750 Ballerup
Fredag 5.april 2019 kl. 17:00
 

Dagsorden for generalforsamlingen:

1.Valg af dirigent (bestyrelsen foreslår Birger Nielsen).
2.Formandens beretning.
3.Regnskabet forelægges til godkendelse.
4.Budget, herunder fastlæggelse af kontingent.
5.Indkomne forslag.

   Forslag, der ønskes taget op på generalforsamlingen, skal
være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
6.Valg.
    Følgende er på valg:

Formand Birgitte Christiansen (modtager  genvalg)
Booker Erik Smidt  (ønsker ikke genvalg)
Bestyrelsesmedlem Grethe Hesselberg (modtager genvalg)
Suppleant Edda Dahl (modtager genvalg)
Suppleant Jørgen Vilsøe (modtager genvalg)

Revisor Hanne Rasmussen (modtager genvalg)
Revisor Ib Jørgensen (modtager genvalg)
Revisorsuppleant Kirsten Pedersen (modtager genvalg)

7.Eventuelt.

 

Med venlig hilsen og på gensyn/hør, bestyrelsen.        

 

Formandens beretning
kan du se på det her link

 


Referat generalforsamlingen 2019
kan du se på det her link

 

bebestyrelsen 2019
Troels Nielsen- Edda Dahl - Niels Madsen -
Birgitte Christiansen - Anders Dalgaard (ny) -
Grethe Hesselberg - Jørgen Vilsøe
2019
Gl. bestyrelse og dirigenten Birger Nielsen

2019

Medlemmer til generalforsamling
anders
Nyvalgt til bestyrelsen, Anders Dalgaard